EASY PARKING

Podpora používania aplikácie EASY PARKING v meste Prešov bola ukončená ku 31.12.2020